Inicjatorzy

Inicjatorami oraz gestorami projektu są Lokalne Grupy Rybackie (LGR) działające na terenie województw: Zachodniopomorskiego (LGR „Zalew Szczeciński”), Pomorskiego (Słowińska LGR, LGR „Pojezierze Bytowskie”, Północnokaszubska LGR, LGR „Kaszuby” ) i Warmińsko-Mazurskiego (LGD „Mazurskie Morze”, LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, LGR Pojezierze Olsztyńskie, LGR „Zalew Wiślany”).

Tradycje

Północny Szlak Rybacki poprzez realizację wspólnych planów spowoduje, iż tradycje rybackie, obecne w naszych regionach od stuleci oraz współczesny potencjał środowiska rybackiego, przyczynią się do podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz konkurencyjności gospodarczej Polski północnej.